Skip to content
11.1.2023

Antti Heikkisestä Hämeenlinnan Reserviläiset -Aliupseerit ry:n puheenjohtaja.

Hämeenlinnan Reserviläiset – Aliupseerit ry:n syyskokous pidettiin Suvipielisellä 11.10.2022. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Lintulahti ja kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Johtokunta esitteli talous- ja toimintasuunnitelman ja esitti että yhdistyksen osuus jäsenmaksusta säilytetään ennallaan. Esitetyssä toimintasuunnitelmassa pääpaino oli asetettu ampumatoiminnan kehittämiseen sekä Suvipielisen ylläpito- ja kehitystoimenpiteisiin perinteisiä tapahtumia ja toimintaa unohtamatta. Esitykset hyväksyttiin.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2018 toimineen Erkki Lintulahden ilmoitettua ettei ole käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa, johtokunta esitti yhdistyksen puheenjohtajaksi Antti Heikkistä. Yhdistyksen johtokunnasta erovuorossa olivat yhdistyksen johtokunnan jäsenenä ja sihteerinä vuosia toiminut Asmo Nieminen ja Erkki Lintulahti. Asmon ilmoitettua haluavansa luopua johtokuntatyöskentelystä, ja Erkin ilmoitettua olevansa edelleen käytettävissä, johtokunta esitti Asmon seuraajaksi Mika Metsoa ja Erkki Lintulahtea jatkamaan hallituksen jäsenenä. Antti Heikkinen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja Mika Metso sekä Erkki Lintulahti johtokunnan jäseniksi.

Johtokunta valtuutettiin nimeämään edustajat Reserviläispiirin hallitukseen sekä Resrviläispiirin ja Reserviläisliiton yleiskokouksiin.

Johtokunta järjestäytyi 10.1.2023 pidetyssä kokouksessaan ja valitsi varapuheenjohtajaksi Erkki Lintulahden ja sihteerin, jäsensihteerin ja urheiluvastaavan toimeen Jarkko Lemmetyn. Muut johtokunnan jäsenet ovat Esa Grönvall, Pekka Järvinen sekä Mika Metso.

Vuodesta 2012 Suvipielisen isäntänä toiminut Markku Seppälä ilmoitti luopuvansa isännän tehtävistä. Johtokunta päätti lakkauttaa Suvipielisen isännän tehtävän ja keskittää Suvipielisen vuokraustoiminnan ja ylläpidon tehtävät Suvipielisen hoitokunnnalle. Hoitokunnan puheenjohtajana toimiin yhdistyksen puheenjohtaja Antti Heikkinen joka vastaa myös jatkossa Suvipielisen vuokraustoiminnan järjestelyistä yhdessä hoitokunnan jäsenten kanssa. Muita toimikuntia ovat Ampuma- ja urheilutoimikunta sekä Perinne- ja juhlatoimikunta.

Erkki Lintulahti luovutti puheenjohtajan miekan uudelle puheenjohtajalle Antti Heikkiselle järjestäytymiskokouksen päätteeksi. Johtokunnan jättävä Asmo Nieminen ja johtokunnan uusi jäsen Mika Metso olivat mukana seremoniassa.