Skip to content

Yhdistys

Hämeenlinnan Reserviläiset – Aliupseerit ry on perustettu vuonna 1952. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 400. Yhdistyksen nimi on osa perinnettä.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa, kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantamiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Tämä tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimitaa yhteistyössä jäsenistön ja muiden toimijoiden kanssa. 

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi, järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa. 

Yhdistyksen Facebook sivu

Yhdistyksen pääasiallinen ympärivuotinen toiminta keskittyy Toimintakeskus Suvipieliseen. Jäsenistölle Suvipielinen tarjoaa monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet retkeilyyn, ulkoiluun, saunomiseen, uintiin, kalastukseen ja ammuntaan.