Skip to content
5.6.2020

HäRes-Au kevätkokouksen asiat käsitellään syyskokouksen yhteydessä.

Koronatilanteesta johtuen yhdistyksen johtokunta teki Maaliskuussa päätöksen peruuttaa kaikki tulevat tapahtumat ja johtokunnan kokoukset toistaiseksi, sekä yhdistyksen kevätkokouksen Maaliskuulta.

Yhdistyksen johtokunta kokoontui 4.5.2020 Suvipielisellä.

Kokouksen esityslistan kohdassa muut esille tulevat asiat, keskusteltiin pitämättä olevasta kevätkokouksesta ja sen ajankohdasta. Keskustelussa todettiin että koska kevätkokouksen ajankohta on jo ohitettu, johtokunta kutsuu koolle yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen (vuosikokous). Vuosikokouksen asialistalla käsitellään syyskokousasioiden lisäksi 1. yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta 2. esitellään tilintarkastajien lausunto 3. vahvistetaan tilinpäätös 4. päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Johtokunta päättää vuosikokouksen ajankohdan Elokuun johtokunnan kokouksessa.