Skip to content
1.6.2020

Hätilän rata 3 avataan 1.6.2020 siviiliampujien käyttöön.

Panssariprikaati tiedottaa Facebook sivuillaan:
Panssariprikaatin hallinnoimien ampumaratojen käyttörajoituksia lievennetään asteittain 1.6.2020 alkaen. Tuolloin avataan Hätilässä ampumarata 3 sellaisten siviiliampujien käyttöön, joilla on Panssariprikaatin myöntämä vierailijalupa. Ampumarata ei ole yleisessä käytössä ja ainoastaan erikseen luvan hakeneet voivat radalla toimia.
Huomattavaa on kuitenkin, että vallitsevassa Covid 19-tilanteessa ei lupien anominen Panssariprikaatin Lupahallintopisteestä ole mahdollista; Hattula-Riihimäki varuskunta on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta toimijoilta. Panssariprikaati tiedottaa mahdollisista muutoksista erikseen.
Käyttäjien on huolehdittava riittävistä turvaväleistä ja käsihygieniasta.